geophysics

geophysics là gì? Ý nghĩa của từ geophysics vật lý địa cầu

  • geophysics là gì ?

  • Ý nghĩa của từ geophysics là gì ?
  • geophysics là gì trong toán học ?
  • geophysics dịch
  • geophysics dictionary
  • geophysics là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ geophysics trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ geophysics trong toán học
  • geophysics tiếng việt là gì ?
  • What is geophysics in english ?