geometrical object

geometrical object là gì? Ý nghĩa của từ geometrical object vật thể hình học

  • geometrical object là gì ?

  • Ý nghĩa của từ geometrical object là gì ?
  • geometrical object là gì trong toán học ?
  • geometrical object dịch
  • geometrical object dictionary
  • geometrical object là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ geometrical object trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ geometrical object trong toán học
  • geometrical object tiếng việt là gì ?
  • What is geometrical object in english ?