geometrical model

geometrical model là gì? Ý nghĩa của từ geometrical model mt.mô hình hình học

  • geometrical model là gì ?

  • Ý nghĩa của từ geometrical model là gì ?
  • geometrical model là gì trong toán học ?
  • geometrical model dịch
  • geometrical model dictionary
  • geometrical model là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ geometrical model trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ geometrical model trong toán học
  • geometrical model tiếng việt là gì ?
  • What is geometrical model in english ?