geometrical distrribution

geometrical distrribution là gì? Ý nghĩa của từ geometrical distrribution tk.phân phối hình học(xác suất là những số hạng của một cấp số nhân)

  • geometrical distrribution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ geometrical distrribution là gì ?
  • geometrical distrribution là gì trong toán học ?
  • geometrical distrribution dịch
  • geometrical distrribution dictionary
  • geometrical distrribution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ geometrical distrribution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ geometrical distrribution trong toán học
  • geometrical distrribution tiếng việt là gì ?
  • What is geometrical distrribution in english ?