geometric(al)

geometric(al) là gì? Ý nghĩa của từ geometric(al) (thuộc) hình học

  • geometric(al) là gì ?

  • Ý nghĩa của từ geometric(al) là gì ?
  • geometric(al) là gì trong toán học ?
  • geometric(al) dịch
  • geometric(al) dictionary
  • geometric(al) là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ geometric(al) trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ geometric(al) trong toán học
  • geometric(al) tiếng việt là gì ?
  • What is geometric(al) in english ?