geodesic trial

geodesic trial là gì? Ý nghĩa của từ geodesic trial tam giác trắc địa

  • geodesic trial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ geodesic trial là gì ?
  • geodesic trial là gì trong toán học ?
  • geodesic trial dịch
  • geodesic trial dictionary
  • geodesic trial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ geodesic trial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ geodesic trial trong toán học
  • geodesic trial tiếng việt là gì ?
  • What is geodesic trial in english ?