geodesic torsion

geodesic torsion là gì? Ý nghĩa của từ geodesic torsion hh.đọ xoắn trắc địa

  • geodesic torsion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ geodesic torsion là gì ?
  • geodesic torsion là gì trong toán học ?
  • geodesic torsion dịch
  • geodesic torsion dictionary
  • geodesic torsion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ geodesic torsion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ geodesic torsion trong toán học
  • geodesic torsion tiếng việt là gì ?
  • What is geodesic torsion in english ?