geodesic radius

geodesic radius là gì? Ý nghĩa của từ geodesic radius bán kính trắc địa

  • geodesic radius là gì ?

  • Ý nghĩa của từ geodesic radius là gì ?
  • geodesic radius là gì trong toán học ?
  • geodesic radius dịch
  • geodesic radius dictionary
  • geodesic radius là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ geodesic radius trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ geodesic radius trong toán học
  • geodesic radius tiếng việt là gì ?
  • What is geodesic radius in english ?