geodesic parameter

geodesic parameter là gì? Ý nghĩa của từ geodesic parameter tham số trắc địa

  • geodesic parameter là gì ?

  • Ý nghĩa của từ geodesic parameter là gì ?
  • geodesic parameter là gì trong toán học ?
  • geodesic parameter dịch
  • geodesic parameter dictionary
  • geodesic parameter là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ geodesic parameter trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ geodesic parameter trong toán học
  • geodesic parameter tiếng việt là gì ?
  • What is geodesic parameter in english ?