genus

genus là gì? Ý nghĩa của từ genus giống

  • genus là gì ?

  • Ý nghĩa của từ genus là gì ?
  • genus là gì trong toán học ?
  • genus dịch
  • genus dictionary
  • genus là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ genus trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ genus trong toán học
  • genus tiếng việt là gì ?
  • What is genus in english ?