genetic(al)

genetic(al) là gì? Ý nghĩa của từ genetic(al) (thuộc) di truyền

  • genetic(al) là gì ?

  • Ý nghĩa của từ genetic(al) là gì ?
  • genetic(al) là gì trong toán học ?
  • genetic(al) dịch
  • genetic(al) dictionary
  • genetic(al) là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ genetic(al) trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ genetic(al) trong toán học
  • genetic(al) tiếng việt là gì ?
  • What is genetic(al) in english ?