generalized coordinates

generalized coordinates là gì? Ý nghĩa của từ generalized coordinates toạ độ suy rộng

  • generalized coordinates là gì ?

  • Ý nghĩa của từ generalized coordinates là gì ?
  • generalized coordinates là gì trong toán học ?
  • generalized coordinates dịch
  • generalized coordinates dictionary
  • generalized coordinates là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ generalized coordinates trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ generalized coordinates trong toán học
  • generalized coordinates tiếng việt là gì ?
  • What is generalized coordinates in english ?