gating

gating là gì? Ý nghĩa của từ gating mt.sự cho tín hiệu vào; sự chọn

  • gating là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gating là gì ?
  • gating là gì trong toán học ?
  • gating dịch
  • gating dictionary
  • gating là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gating trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gating trong toán học
  • gating tiếng việt là gì ?
  • What is gating in english ?