gate

gate là gì? Ý nghĩa của từ gate mt.sơ đồ trùng; van; xuppap, xung mở

  • gate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gate là gì ?
  • gate là gì trong toán học ?
  • gate dịch
  • gate dictionary
  • gate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gate trong toán học
  • gate tiếng việt là gì ?
  • What is gate in english ?