gama

gama là gì? Ý nghĩa của từ gama gama (γ)

  • gama là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gama là gì ?
  • gama là gì trong toán học ?
  • gama dịch
  • gama dictionary
  • gama là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gama trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gama trong toán học
  • gama tiếng việt là gì ?
  • What is gama in english ?