functional dependence

functional dependence là gì? Ý nghĩa của từ functional dependence sơ đồ hàm

  • functional dependence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ functional dependence là gì ?
  • functional dependence là gì trong toán học ?
  • functional dependence dịch
  • functional dependence dictionary
  • functional dependence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ functional dependence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ functional dependence trong toán học
  • functional dependence tiếng việt là gì ?
  • What is functional dependence in english ?