frontal

frontal là gì? Ý nghĩa của từ frontal chính diện; (thuộc) tuyến, biên

  • frontal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ frontal là gì ?
  • frontal là gì trong toán học ?
  • frontal dịch
  • frontal dictionary
  • frontal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ frontal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ frontal trong toán học
  • frontal tiếng việt là gì ?
  • What is frontal in english ?