frictional force

frictional force là gì? Ý nghĩa của từ frictional force lực ma sát

  • frictional force là gì ?

  • Ý nghĩa của từ frictional force là gì ?
  • frictional force là gì trong toán học ?
  • frictional force dịch
  • frictional force dictionary
  • frictional force là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ frictional force trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ frictional force trong toán học
  • frictional force tiếng việt là gì ?
  • What is frictional force in english ?