frame

frame là gì? Ý nghĩa của từ frame dàn, khung; hệ quy chiếu, hệ tọa độ // dựng

  • frame là gì ?

  • Ý nghĩa của từ frame là gì ?
  • frame là gì trong toán học ?
  • frame dịch
  • frame dictionary
  • frame là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ frame trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ frame trong toán học
  • frame tiếng việt là gì ?
  • What is frame in english ?