fourscore

fourscore là gì? Ý nghĩa của từ fourscore tám mươi (từ cổ) (80)

  • fourscore là gì ?

  • Ý nghĩa của từ fourscore là gì ?
  • fourscore là gì trong toán học ?
  • fourscore dịch
  • fourscore dictionary
  • fourscore là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ fourscore trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ fourscore trong toán học
  • fourscore tiếng việt là gì ?
  • What is fourscore in english ?