fortieth

fortieth là gì? Ý nghĩa của từ fortieth thứ bố mươi; phần thứ bốn mươi

  • fortieth là gì ?

  • Ý nghĩa của từ fortieth là gì ?
  • fortieth là gì trong toán học ?
  • fortieth dịch
  • fortieth dictionary
  • fortieth là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ fortieth trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ fortieth trong toán học
  • fortieth tiếng việt là gì ?
  • What is fortieth in english ?