focal radius

focal radius là gì? Ý nghĩa của từ focal radius bán kính tiêu

  • focal radius là gì ?

  • Ý nghĩa của từ focal radius là gì ?
  • focal radius là gì trong toán học ?
  • focal radius dịch
  • focal radius dictionary
  • focal radius là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ focal radius trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ focal radius trong toán học
  • focal radius tiếng việt là gì ?
  • What is focal radius in english ?