flexble

flexble là gì? Ý nghĩa của từ flexble uốn được, đàn hồi được

  • flexble là gì ?

  • Ý nghĩa của từ flexble là gì ?
  • flexble là gì trong toán học ?
  • flexble dịch
  • flexble dictionary
  • flexble là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ flexble trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ flexble trong toán học
  • flexble tiếng việt là gì ?
  • What is flexble in english ?