flatness

flatness là gì? Ý nghĩa của từ flatness tính phẳng; tính bẹt

  • flatness là gì ?

  • Ý nghĩa của từ flatness là gì ?
  • flatness là gì trong toán học ?
  • flatness dịch
  • flatness dictionary
  • flatness là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ flatness trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ flatness trong toán học
  • flatness tiếng việt là gì ?
  • What is flatness in english ?