flat module

flat module là gì? Ý nghĩa của từ flat module môđun phẳng

  • flat module là gì ?

  • Ý nghĩa của từ flat module là gì ?
  • flat module là gì trong toán học ?
  • flat module dịch
  • flat module dictionary
  • flat module là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ flat module trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ flat module trong toán học
  • flat module tiếng việt là gì ?
  • What is flat module in english ?