flat angle

flat angle là gì? Ý nghĩa của từ flat angle góc bẹt (180 độ)

  • flat angle là gì ?

  • Ý nghĩa của từ flat angle là gì ?
  • flat angle là gì trong toán học ?
  • flat angle dịch
  • flat angle dictionary
  • flat angle là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ flat angle trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ flat angle trong toán học
  • flat angle tiếng việt là gì ?
  • What is flat angle in english ?