favourable

favourable là gì? Ý nghĩa của từ favourable thuận tiện, tốt

  • favourable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ favourable là gì ?
  • favourable là gì trong toán học ?
  • favourable dịch
  • favourable dictionary
  • favourable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ favourable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ favourable trong toán học
  • favourable tiếng việt là gì ?
  • What is favourable in english ?