facilitate

facilitate là gì? Ý nghĩa của từ facilitate làm dễ dàng, tạo điều kiện, giảm nhẹ

  • facilitate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ facilitate là gì ?
  • facilitate là gì trong toán học ?
  • facilitate dịch
  • facilitate dictionary
  • facilitate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ facilitate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ facilitate trong toán học
  • facilitate tiếng việt là gì ?
  • What is facilitate in english ?