extreme

extreme là gì? Ý nghĩa của từ extreme cực trị ở đầu mút, cực hạn

  • extreme là gì ?

  • Ý nghĩa của từ extreme là gì ?
  • extreme là gì trong toán học ?
  • extreme dịch
  • extreme dictionary
  • extreme là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ extreme trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ extreme trong toán học
  • extreme tiếng việt là gì ?
  • What is extreme in english ?