externally tangent

externally tangent là gì? Ý nghĩa của từ externally tangent tiếp tuyến ngoài

  • externally tangent là gì ?

  • Ý nghĩa của từ externally tangent là gì ?
  • externally tangent là gì trong toán học ?
  • externally tangent dịch
  • externally tangent dictionary
  • externally tangent là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ externally tangent trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ externally tangent trong toán học
  • externally tangent tiếng việt là gì ?
  • What is externally tangent in english ?