extendible kernel

extendible kernel là gì? Ý nghĩa của từ extendible kernel đs.hạch giãn được

  • extendible kernel là gì ?

  • Ý nghĩa của từ extendible kernel là gì ?
  • extendible kernel là gì trong toán học ?
  • extendible kernel dịch
  • extendible kernel dictionary
  • extendible kernel là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ extendible kernel trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ extendible kernel trong toán học
  • extendible kernel tiếng việt là gì ?
  • What is extendible kernel in english ?