exponential notation

exponential notation là gì? Ý nghĩa của từ exponential notation mt.biểu diễn mũ (ví dụ 2.102)

  • exponential notation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ exponential notation là gì ?
  • exponential notation là gì trong toán học ?
  • exponential notation dịch
  • exponential notation dictionary
  • exponential notation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ exponential notation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ exponential notation trong toán học
  • exponential notation tiếng việt là gì ?
  • What is exponential notation in english ?