experimental

experimental là gì? Ý nghĩa của từ experimental thự nghiệm dựa vào kinh nghiệm

  • experimental là gì ?

  • Ý nghĩa của từ experimental là gì ?
  • experimental là gì trong toán học ?
  • experimental dịch
  • experimental dictionary
  • experimental là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ experimental trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ experimental trong toán học
  • experimental tiếng việt là gì ?
  • What is experimental in english ?