exothermal

exothermal là gì? Ý nghĩa của từ exothermal vl.tỏa nhiệt

  • exothermal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ exothermal là gì ?
  • exothermal là gì trong toán học ?
  • exothermal dịch
  • exothermal dictionary
  • exothermal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ exothermal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ exothermal trong toán học
  • exothermal tiếng việt là gì ?
  • What is exothermal in english ?