ergodicity

ergodicity là gì? Ý nghĩa của từ ergodicity tính góc egodic

  • ergodicity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ergodicity là gì ?
  • ergodicity là gì trong toán học ?
  • ergodicity dịch
  • ergodicity dictionary
  • ergodicity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ergodicity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ergodicity trong toán học
  • ergodicity tiếng việt là gì ?
  • What is ergodicity in english ?