ergodic state

ergodic state là gì? Ý nghĩa của từ ergodic state trạng thái egođic

  • ergodic state là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ergodic state là gì ?
  • ergodic state là gì trong toán học ?
  • ergodic state dịch
  • ergodic state dictionary
  • ergodic state là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ergodic state trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ergodic state trong toán học
  • ergodic state tiếng việt là gì ?
  • What is ergodic state in english ?