equivalence relation

equivalence relation là gì? Ý nghĩa của từ equivalence relation log.quan hệ tương đương

  • equivalence relation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ equivalence relation là gì ?
  • equivalence relation là gì trong toán học ?
  • equivalence relation dịch
  • equivalence relation dictionary
  • equivalence relation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ equivalence relation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ equivalence relation trong toán học
  • equivalence relation tiếng việt là gì ?
  • What is equivalence relation in english ?