equilibrium

equilibrium là gì? Ý nghĩa của từ equilibrium sự cân bằng

  • equilibrium là gì ?

  • Ý nghĩa của từ equilibrium là gì ?
  • equilibrium là gì trong toán học ?
  • equilibrium dịch
  • equilibrium dictionary
  • equilibrium là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ equilibrium trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ equilibrium trong toán học
  • equilibrium tiếng việt là gì ?
  • What is equilibrium in english ?