equilateral

equilateral là gì? Ý nghĩa của từ equilateral đều ( có cạnh bằng nhau)

  • equilateral là gì ?

  • Ý nghĩa của từ equilateral là gì ?
  • equilateral là gì trong toán học ?
  • equilateral dịch
  • equilateral dictionary
  • equilateral là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ equilateral trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ equilateral trong toán học
  • equilateral tiếng việt là gì ?
  • What is equilateral in english ?