energy level

energy level là gì? Ý nghĩa của từ energy level vl.mức năng lượng

  • energy level là gì ?

  • Ý nghĩa của từ energy level là gì ?
  • energy level là gì trong toán học ?
  • energy level dịch
  • energy level dictionary
  • energy level là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ energy level trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ energy level trong toán học
  • energy level tiếng việt là gì ?
  • What is energy level in english ?