empiric formula

empiric formula là gì? Ý nghĩa của từ empiric formula công thức thực nghiệm

  • empiric formula là gì ?

  • Ý nghĩa của từ empiric formula là gì ?
  • empiric formula là gì trong toán học ?
  • empiric formula dịch
  • empiric formula dictionary
  • empiric formula là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ empiric formula trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ empiric formula trong toán học
  • empiric formula tiếng việt là gì ?
  • What is empiric formula in english ?