emigrate

emigrate là gì? Ý nghĩa của từ emigrate di cư, di trú

  • emigrate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ emigrate là gì ?
  • emigrate là gì trong toán học ?
  • emigrate dịch
  • emigrate dictionary
  • emigrate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ emigrate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ emigrate trong toán học
  • emigrate tiếng việt là gì ?
  • What is emigrate in english ?