emergency control

emergency control là gì? Ý nghĩa của từ emergency control điều khiển dự trữ

  • emergency control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ emergency control là gì ?
  • emergency control là gì trong toán học ?
  • emergency control dịch
  • emergency control dictionary
  • emergency control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ emergency control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ emergency control trong toán học
  • emergency control tiếng việt là gì ?
  • What is emergency control in english ?