emergence

emergence là gì? Ý nghĩa của từ emergence sự xuất hiện, lối ra, đầu ra, mối ra

  • emergence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ emergence là gì ?
  • emergence là gì trong toán học ?
  • emergence dịch
  • emergence dictionary
  • emergence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ emergence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ emergence trong toán học
  • emergence tiếng việt là gì ?
  • What is emergence in english ?