elongation

elongation là gì? Ý nghĩa của từ elongation ly giác, ly độ; sự kéo dài, sự giãn

  • elongation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ elongation là gì ?
  • elongation là gì trong toán học ?
  • elongation dịch
  • elongation dictionary
  • elongation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ elongation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ elongation trong toán học
  • elongation tiếng việt là gì ?
  • What is elongation in english ?