elliptic cylinder

elliptic cylinder là gì? Ý nghĩa của từ elliptic cylinder Mặt trụ eliptic

  • elliptic cylinder là gì ?

  • Ý nghĩa của từ elliptic cylinder là gì ?
  • elliptic cylinder là gì trong toán học ?
  • elliptic cylinder dịch
  • elliptic cylinder dictionary
  • elliptic cylinder là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ elliptic cylinder trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ elliptic cylinder trong toán học
  • elliptic cylinder tiếng việt là gì ?
  • What is elliptic cylinder in english ?