ellipsoidal

ellipsoidal là gì? Ý nghĩa của từ ellipsoidal elipxoidan

  • ellipsoidal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ellipsoidal là gì ?
  • ellipsoidal là gì trong toán học ?
  • ellipsoidal dịch
  • ellipsoidal dictionary
  • ellipsoidal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ellipsoidal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ellipsoidal trong toán học
  • ellipsoidal tiếng việt là gì ?
  • What is ellipsoidal in english ?