electrical acoustical impedance

electrical acoustical impedance là gì? Ý nghĩa của từ electrical acoustical impedance trở kháng điện

  • electrical acoustical impedance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ electrical acoustical impedance là gì ?
  • electrical acoustical impedance là gì trong toán học ?
  • electrical acoustical impedance dịch
  • electrical acoustical impedance dictionary
  • electrical acoustical impedance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ electrical acoustical impedance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ electrical acoustical impedance trong toán học
  • electrical acoustical impedance tiếng việt là gì ?
  • What is electrical acoustical impedance in english ?