ejector

ejector là gì? Ý nghĩa của từ ejector kỹ.[bơm,vòi,súng máy] phun

  • ejector là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ejector là gì ?
  • ejector là gì trong toán học ?
  • ejector dịch
  • ejector dictionary
  • ejector là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ejector trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ejector trong toán học
  • ejector tiếng việt là gì ?
  • What is ejector in english ?