duodecimal

duodecimal là gì? Ý nghĩa của từ duodecimal thập nhị phân

  • duodecimal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ duodecimal là gì ?
  • duodecimal là gì trong toán học ?
  • duodecimal dịch
  • duodecimal dictionary
  • duodecimal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ duodecimal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ duodecimal trong toán học
  • duodecimal tiếng việt là gì ?
  • What is duodecimal in english ?